Nordlandsbåt er betegnelsen på de tradisjonelle, klinkbygde båttypene som ble bygget og brukt i Nord-Norge fra  vikingtid/middelalder til 1970-1980-tallet.